Indie Vid giver viden om digitale medier til medlemsorganisationer. Om hvordan medlem og organisation taler sammen. Om hvordan arbejdet organiseres. Om hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier. Om det store flow derude.

Du undrer dig måske over navnet Indie Vid. Men der er mening med galskaben. Hør her:

Indie = 1. kort for “individuel”/personlig

Indie Vid er Michael og Jon. Det er vores personer og vores drive der bærer forretningen. Når du køber Indie Vid køber du ikke en standardløsning. Du køber Michael og Jons fingeraftryk.

Indie = 2. kort for “Independent”/uafhængig
På den funky måde: kendt fra Indie produktionsselskaber (musik og film); de små alternative og kreative; ikke Hollywoods masseproduktion. Det er også det vi vil være: dem der har fingeren på pulsen og kan rykke hurtigt, ikke tunge og etablerede. Vi skal være Indie / Independent hvis det skal lykkes at hjælpe medlemsorganisationerne til at bliver verdensmester i digital kommunikation – vi må aldrig gifte os med bestemte teknologier.

Vid = 1. kort for “Viden”/ekspertice
Viden er et nøgleord. Vi er et videnshus, der samler og spreder viden. En tænketank. En silo med fakta-baserede guldkorn.

Vid = 2. Stor, bred, højt til loftet, vide rammer (også som i udvide sig)
Lige som med det uafhængige i Indie-produktioner har vi Vid. Vi er ikke begrænset af “sådan plejer vi at gøre” og af “uh det ved vi ikke noget om”. Vi ser verden som en helhed og tænker og taler ud af boksen med blikket rettet mod hele verden og alle dele af kundernes liv der kan være relevante.

Indie Vid = sjov form af “individ”
Alle der kommunikerer med andre, kommunikerer i sidste ende med enkeltpersoner, der skal forstå, forholde sig, og reagere på budskabet. Målgruppen er kun sjov, hvis du forstår individerne i den. Hvilket kun er understreget af, at verden har bevæget sig fra masse-kommunikation til mikro-kommunikation. Individ er nøgle ord.

Men ikke i modsætning til fællesskab. Indie Vids kernekunder vil være fællesskabsorganisationer, foreninger af forskellige art. Det vi kan gøre for dem er, at få deres øjne op for, hvordan deres fællesskab kun kan blive stærkere, hvis de taler til og behandler deres medlemmer som enkeltpersoner. Gør det og fællesskabet vil blomstre.